Условия за отдаване под наем
 
Ние Ви предлагаме кемпери под наем на атрактивни цени. Преди да направите своята резервация за наем на кемпери е задължително да се запознаете със стандартните условия за наем на същите:
 1. В НАШИТЕ ЦЕНИ ЗА НАЕМ СА ВКЛЮЧЕНИ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
  • Подробен инструктаж за използването на кемпера, оборудването и уредите вградени в него.
  • Неограничен пробег от километри на територията на Р. България.
  • Безплатен пробег от 400 км на ден при пътувания извън територията на Р. България.
  • Платена застраховка "Гражданска отговорност" за целия период на наема с включена Зелена карта за пътувания в Европа.
  • Застраховка "Пълно автокаско" , сключена в Застрахователна компания „Армеец“, валидна за територията на Р.България и Европа / без Република Сърбия /.
  •  
   ВАЖНО:Повреди на покривната и жилищната част от конструкцията на кемпера причинени по-време на управлението му, в следствие на неспазване на ограничения за максимална широчина и височина и/или паркирането на кемпера на несъобразени с неговата габаритна височина и ширина места, както и повреди на окачването, гумите и джантите на кемпера се заплащат изцяло от наемателя! В този случай не се прилага застраховката срещу всички рискове!
    
  • Платена винетна такса за територията на Р.България за целия наемен период
  • Застраховка "Автоасистанс" валидна за територията на Р.България и Европа / без Република Сърбия /.
  • Всички ремонти на повреди, възникнали по-време на наемния период в следствие на износване.
  • Безплатно паркомясто за Вашия автомобил по-време на Вашата отпуска.
  • Първоначално зареждане на химическата тоалетна с препарат 500 мл.
  • Зареден резервоар за чиста вода – 100 л.
  • При наем на кемпера до 14 дни вкл. – 1 х 10 кг. газ, при наем на кемера от 15 дни вкл. – 2 х 10 кг. газ.
  • Стойка за 3 бр. велосипеди.
  • Допълнителен багажник.
  • ТV + Дигитален приемник MPEG4 + Aнтена.
  • Сгъваема маса с до 4/5 бр. сгъваеми столове
  • Комплект развлекателни игри / шах, табла, карти и др. /
  • Кухненско оборудване, което включва:
   • прибори за хранене, кухненски прибори
   • чинии
   • чаши
   • тенджери, тигани
   • барбекю и прибори за барбекю

  Допълнителни услуги:
  • Цена на километър при надвишен безплатен пробег от 400 км на ден извън територията на Р. България - 0,80 лв/км.
  •  
   Пример: Ако при наем на кемпера за за период от 10 дни изминатите км са 4200, то дължимата допълнителна сума се изчислява по-следния начин: 200 км х 0,80 лв. = 160,00 лв.
    
  • Велосипед под наем
  • а./ за 1 бр.велосипед – по 3,00 лв. на велосипед на ден, но не повече от 40,00 лв. за целия наемен период.
   б./ за 2 бр.велосипеди – по 2,50 лв. на велосипед на ден, но не повече от 60,00 лв. за целия наемен период.
   в./ за 3 бр.велосипеди – по 2,00 лв. на велосипед на ден, но не повече от 80,00 лв. за целия наемен период.

 2. ЦЕНАТА ЗА НАЕМ НА КЕМПЕРА НЕ ВКЛЮЧВА:
  • Кемперът се получава от НАЕМАТЕЛЯ с пълен резервоар за гориво и след приключване на наемния период се връща със зареден догоре резервоар с гориво
  • Доставка и прибиране на наетия автомобил, извън територията на София е възможна, като за тази услуга се заплаща допълнително по 1,00 лв/км. Важи само за територията на Р.България.
  • Ако се нуждаете от доставяне или прибиране на наетия от Вас автомобил, от място различно от посоченото в договора място, моля да ни информирате своеврeменно по телефон или e-mail.
   
  Препоръчваме на НАЕМАТЕЛЯ за неговата сигурност по пътищата и спокойствие по време на отпуската да сключи следните застраховки:
  • застраховка срещу всички рискове
  • застраховка за анулиране на резервация
  • медицинска застраховка за пътниците при пътуване в чужбина
   
  Предлагаме пълно съдействие за сключването на г.с. застраховки в „UNICA”.

 3. МАТЕРИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ
 4. Съгласно договора за наем, НАЕМАТЕЛЯТ носи материална отговорност за щети по оборудването и уредите вградени в наетия от него кемпер. Затова преди да получите Вашия кемпер ще изискаме от Вас парична гаранция на стойност 600,00лв. Депозитът е гаранция за добросъвестното ползване на автомобила и не може да се ползва за плащане при удължаване на договора. При констатиране на щети нанесени на самия кемпер, липси и/или повреди по оборудването и/или уредите на наетия кемпер, то стойността им се удържа от депозита, който ще Ви бъде възстановен в случай че:
  • При връщането Ви няма щети, повреди и липси по кемпера и оборудването му
  • Кемперът се освободи в определените в договора срок и място
  • Кемперът е почистен отвътре от едри отпадъци, с почистена тоалетна, почистен хладилник, изпразнени и почистени резервоари на тоалетната и отпадните води
  • Зареден догоре резервоар с гориво
  • всички ключове и документи на автомобила са налични, без установени липси по оборудването на кемпера, кухненско обзавеждане и други отразени в двустранен приемно-предавателен протокол

 5. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И ДРУГИ
  • щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ вследствие на неправомерно използване на кемпера (след употреба на алкохол, наркотици и други упойващи вещества) са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
  • щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновното поведение на НАЕМАТЕЛЯ, последният се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ пълно обезщетение (вкл. по отдаване под наем на заместващия автомобил, разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем, обезщетение за морални вреди).
  • щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, за които същият не предостави протокол от КАТ или съответния орган в съответната страна, са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
  • отговорността по отношение на щети на трети лица, ако същите са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ, се поема от него и в този случай НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ сумата, изплатена по застраховка ГО от застрахователната организация в рамките на общия давностен срок.
  • Самоучастието на НЕАЕМАТЕЛЯ във всяка щета е до 600,00 лв. - при щети нанесени по кемпера, в следствие на ПТП, се завежда щета в застрахователната компания, към която е застрахован кемпера предоставен от НАЕМОДАТЕЛЯ. След отстраняване на щетата в сервиз от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ и изплащането на щетата от страна на застрахователната компания, ако изплатената от застрахователя сума е по-малка от сумата по фактури представени от НАЕМОДАТЕЛЯ за отстраняването на щетата, то разликата в стойността е изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, но не повече от 600,00 лв.
  • при нанесени щети по вина на НАЕМАТЕЛЯ, чието отстраняване налага престой на автомобила в сервиз, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да изисква заплащане до 50% от наемната цена на автомобила за срока на престоя като пропуснати ползи.
  • щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, вследствие на неправомерно или не по предназначение използване на уредите вградени в караванната част на кемпера, стойността на същите се заплащат изцяло то НАЕМАТЕЛЯ
  • Повреди на покривната и/или жилищната част от конструкцията на кемпера причинени от НАЕМАТЕЛЯ, в следствие на неспазване на ограничения за максимална широчина и височина и/или паркирането на кемпера на несъобразени с неговата габаритна височина и ширина места, както и повреди на окачването, гумите и джантите на кемпера се заплащат изцяло от НАЕМАТЕЛЯ.
  • при повреда, загуба, кражба или унищожаване на талона и/или номера на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена за автомобила за срок от три дни.
  • при повреда, загуба, кражба или унищожаване на ключ НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на левова равностойност на загубения ключ.
  • ВАЖНО:
   • Застраховката „Пълно автокаско“ на кемпера не важи за територията на Република Сърбия и не покрива тотална кражба на автомобила. В този случай застрахователна компания „Армеец“, където е сключена г.с. застраховка, не покрива/изплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ застрхователната сума, посочена в застрахователната полица на съответния кемпер. В случай на настъпило застрахователно събитие: КРАЖБА НА НАЕТИЯ КЕМПЕР НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, то НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ, като неустойка по договора за наем на кемпера, сумата записана в застрахователната полица на съответния кемпер в срок от 30 календарни дни от датата на настъпилото застрахователно събитие.
  • не се връщат пари за по-ранно освобождаване на кемпера. Ако НАЕМАТЕЛЯТ вземе кемпера по-късно от уговореното време, няма право на по-късно връщане, освен ако не е уговорено друго с НАЕМОДАТЕЛЯ в писмен вид, подписан от двете страни предварително.

 6. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ.
  • НАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които НАЕМАТЕЛЯТ или трето лице предизвика в следствие на техническа неизправност, доказана с независима техническа експертиза.
  • НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави кемпера на НАЕМАТЕЛЯ в уречения ден и час съгласно договора за наем, почистен отвън и отвътре, със зареден догоре резервоар с гориво, със зареден резервоар за питейна вода, 1 или 2 заредени бутилки с газ (в зависимост от продължителността на наемния период)
  • При възникване на повреда по кемпера, вследствие на износване по време на наемния период, то НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за възникналата повреда съгласно т 6. Ал.3 от настоящите условия. Ако повредата не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа и/или възпрепятства НАЕМАТЕЛЯ да използва кемпера до края на наемния период, то НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ кемпер с подобни параметри или когато това не е възможно да възстанови на НАЕМАТЕЛЯ сумата, равняваща се на неосъществения период по договора за наем.
  • НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за последствия при неспазване от страна на НАЕМАТЕЛЯ на Законодателството и/или Закона за движение по пътищата на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период.
  • НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута на НАЕМАТЕЛЯ /природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др./ и възпрепятстват провеждането на заплануванотo мероприятие.
  • НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за притежание и пренасяне на забранени субстанции, упойващи вещества, оръжие, боеприпаси, опасни химикали, произведения на изкуството, без документ за собственост от страна на НАЕМАТЕЛЯ, които са в нарушение със Законодателството и/или Закона на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период.
  • НАЕМОДАТЕЛЯT не носи отговорност за некачествени горива и дефекти, възникнали в следствие от тях! Всички разноски по извършване на ремонтите, репатриране и други са изцяло за сметка на наемателя. Не се полага замяна на автомобила в този случай. Моля, зареждайте автомобилите само на хубави големи бензиностанции (избягвайте малки, невдъхващи доверие и невзрачни бензиностанции).
   Моля, взимайте касови бележки за заредените горива. Те ще Ви послужат за доказване на събитието и в съда. Съдебните дела се водят в този случай от наемателя.
  • НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, които могат да доведат до промени в маршрута на НАЕМАТЕЛЯ /природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др./ и възпрепятстват провеждането на заплануванотo мероприятие.

 7. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
  • НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
  • Да използва наетия автомобил по предназначение.
  • Да се отнася грижливо към автомобила, да съхранява документите и ключовете на автомобила винаги със себе си.
  • Да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност.
  • Да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност ( при договори сключени за период над 14 дни) и да поема всички консумативни разходи свързани с използването му. При повреда или съмнения за такава на наетия автомобил в периода на валидност на договора, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил, като отстраняването им се извършва от компетентни лица и/или сервизи, след задължително съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ.
  • При настъпване на злополука, щета или повреда, да извика органите на КАТ/Пътна Полиция, независимо по чия вина е щетата, да спази всички изисквания относно съставяне на протоколи и други документи, както и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил.
  • Да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при злополука, да съобщи всички факти, обстоятелства и данни свързани със застрахователното събитие, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователната компания, към която е застрахован предоставеният кемпер, за изясняване на случая.
  • В случай на кражба на наетия автомобил, да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ, като задължително трябва да бъдат представени от НАЕМАТЕЛЯ контролния талон и ключовете на автомобила. В противен случай НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срок от 30 /тридесет календарни дни/ да изплати цялата застрахователна стойност на наетия автомобил, записана в полицата „Пълно автокаско” на наетия кемпер, като в този случай НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва и правото да предяви към НАЕМАТЕЛЯ и допълнителни претенции по настоящия договор за наем за пропуснати ползи.
  •  
   НАЕМАТЕЛЯТ няма право:
  • Да използва кемпера за теглене на друг автомобил или ремарке, да участва в състезания, обучения, тренировки, както и да превозва тежки и насипни товари.
  • Да управлява кемпера, когато е под влиянието на алкохол, наркотик или друго упойващо вещество.
  • Да отдава на други лица управлението на наетия кемпер, с изключение на упълномощените от НАЕМОДАТЕЛЯ за това лица, както и да нарушава държавните граници, ЗДП, ППЗДП, действащите закони на Република България и законите на държавите, в които пребивава.

 8. ПЛАЩАНИЯ
  • в брой
  • по банков път

 9. РЕЗЕРВАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ
  • А. Резервация
  • До 30 дни преди започването на наемния период – трябва да бъдат внесени:
   • Депозит за резервация- 50% стойността на общия наем
   • копие от шофьорска книжка - валидна минимум 6 месеца
   • копие от лична карта или международен паспорт за държави извън територията на ЕС със срок на валидност не по-малко от 6 месеца от определената дата за връщане.
   До 5-10 дни преди започването на наемния период - трябва да бъдат внесени:
   • остатъкът от сумата по наема за договорения период на ползване на кемпера
  • Б. Отказ от пътуване от страна на НАЕМАТЕЛЯ
   • в случай, че НАЕМАТЕЛЯТ се откаже да ползва договорения кемпер до 31 дни вкл. преди започването на наемния период, то НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да възстанови изцяло заплатения от НАЕМАТЕЛЯ депозит.
   • в случай, че НАЕМАТЕЛЯТ се откаже от договора за наем от (30 до 11) дни вкл. преди започването на наемния период, то същият дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ 25% от сумата за целия наем на кемпера като неустойка по договора.
   • в случай, че НАЕМАТЕЛЯТ се откаже от договора за наем до 10 дни вкл. преди започването на наемния период, то същият дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ 35% от сумата за целия наем на като неустойка по договора.

 10. ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА
  • Принципно са възможни пътувания във всички европейски държави.
  • Страни, за които няма застрахователно покритие, са отбелязани в зелената карта с кръст.
  • Пътувания извън Европа и в страни и области, в които се водят военни действия са забранени.

 11. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
 12. Кемперът се отдава от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ с приемно-предавателен протокол в изрядно техническо състояние, почистен отвътре и отвън, както и със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ.
  • Кемперът може да бъде получен след 12.00 часа на първия наемен ден.
  • Връщането следва да бъде извършено до 10.00 часа на последния наемен ден.
  • Денят на получаване и денят на връщане се броят за един наемен ден.
  • Тъй като заетостта на нашя кемпер е точно планирана, Ви молим да спазвате точно срока за връщането му.
  • При неспазване срока за връщане на кемпера, за съжаление, ще бъдем принудени да Ви начислим такса за забавяне в размер на 15,00 лв. на всеки започнат час.
  • При просрочване до 5 /пет/ часа вкл., ще бъдем принудени да Ви начислим такса за забавяне в размер на един наемен ден.
  • При неизпълнение на задължението за връщане на наетия кемпер от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 6 /шест/ часа от датата и часa на изтичане на уговорения срок, без да има основателна причина за това и/или без да е уведомил НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване по чл.206 НК и НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да уведоми компетентните органи и застрахователната компания, като обяви кемпера за издирване и си запазва всички права по сключения договор за наем.

 13. ПОЧИСТВАНЕ
 14. След всяко връщане, кемпера се почиства основно, както отвътре така и отвън и се предава на следващия НАЕМАТЕЛ в безупречно състояние, също така и с изпразнен резервоар за отпадни води и с почистен и напълнен резервоар за чиста вода. След приключване на Вашата ваканция, Вие като НАЕМАТЕЛ сте отговорен за това да почистите от груби отпадъци вътрешността на кемпера, както и да изпразните резервоара за мръсна вода и резервоара за отпадна вода на тоалетната. При неизпразнен резервоар за мръсна вода, непочистена и неизпразнена тоалетна на НАЕМАТЕЛЯ ще бъдат допълнително начислени разходи за почистване от 20лв

  ВАЖНО: Моля имайте в предвид, че в нашите автомобили пушенето е забранено! При нарушение на това правило ще бъдем принудени да Ви начислим комплексните разходи за почистването на тапицериите, матраците, завесите и други облечени в плат части!

 15. ШОФЬОРИ ИМАЩИ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВАТ ДАВАНИТЕ ОТ НАС ПОД НАЕМ КЕМПЕРИ
 16. Шофьорите, които имат право да управляват наетия от нас автомобил, трябва да са навършили 23 години, да притежават от поне 3 години валидна шофьорска книжка от клас "В", контролен талон към нея и валидни за минимум 6 месеца - лична карта и международен паспорт / за държавите извън ЕС /.

 17. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
 18. Вземането на домашни животни е разрешено само с предварителното и изрично одобрение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. Обръщаме внимание, че воденето на домашно животно може да доведе до завишена нужда от ремонт и почистване, а с това и допълнителни разходи, които са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

 19. СПОРОВЕ
 20. За уреждане на всички възникнали по време на наемния период спорове между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове и закони в Република България.

 21. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 22. Въз основа и съгласявайки се с всички гореизложените условия – НАЕМОДАТЕЛЯТ и НАЕМАТЕЛЯТ подписват договор за наем, като настоящите условия за отдаване под наем са неразделна част от договора за наем на кемпер.