Сезонен календар 2021 * 2022

Свали ценова листа

Цените в горната таблица са в български лева за наем на кемпера за 24 часа.
Денят на получаване и денят на връщане на кемпера се броят за един наемен ден.

ПРОМОЦИИ:

В цените влизат:
Допълнителни услуги: