Цени за 4-5 - местни кемпери   Цена дълъг уикенд
  Период  2-7 дни 8-14 дни 15-21 дни 22-30 дни от петък 12.00  часа до понеделник 10.00 часа
1. 01.11.21 -15.03.22 99,00 лв. 91,00 лв. 84,00 лв. 76,00 лв. 242,00 лв.
2. 16.03.22 -30.04.22 105,00 лв. 97,00 лв. 89,00 лв. 81,00 лв. 264,00 лв.
3. 01.05.22 -15.06.22 116,00 лв. 108,00 лв. 100,00 лв. 92,00 лв. 286,00 лв.
4. 16.06.22 -15.09.22 132,00 лв. 124,00 лв. 117,00 лв. 109,00 лв. 325,00 лв.
5. 16.09.22 -30.10.22 116,00 лв. 108,00 лв. 100,00 лв. 92,00 лв. 286,00 лв.
6. 01.11.22 -15.03.23 99,00 лв. 91,00 лв. 84,00 лв. 76,00 лв. 242,00 лв.
За всеки наем на кемпер се начислява еднократна такса  50,00 лв. , която включва - почистване на кемпера отвътре и отвън, 
500 мл. препарат за тоалетна и инструктаж за използването на кемпера и уредите вградени в него !
    Цени за 6 - местни кемпери     Цена дълъг уикенд
  Период  2-7 дни 8-14 дни 15-21 дни 22-30 дни от петък 12.00  часа до понеделник 10.00 часа
1. 01.11.21 -15.03.22 116,00 лв. 108,00 лв. 100,00 лв. 92,00 лв. 286,00 лв.
2. 16.03.22 -30.04.22 121,00 лв. 113,00 лв. 106,00 лв. 98,00 лв. 303,00 лв.
3. 01.05.22 -15.06.22 132,00 лв. 124,00 лв. 117,00 лв. 109,00 лв. 325,00 лв.
4. 16.06.22 -15.09.22 149,00 лв. 141,00 лв. 133,00 лв. 125,00 лв. 352,00 лв.
5. 16.09.22 -30.10.22 132,00 лв. 124,00 лв. 117,00 лв. 109,00 лв. 325,00 лв.
6. 01.11.22 -15.03.23 116,00 лв. 108,00 лв. 100,00 лв. 92,00 лв. 286,00 лв.
За всеки наем на кемпер се начислява еднократна такса  50,00 лв. , която включва - почистване на кемпера отвътре и отвън, 
500 мл. препарат за тоалетна и инструктаж за използването на кемпера и уредите вградени в него !